O projekte

V Nitre, ale aj na Slovensku unikátny projekt Asociácie Divadelná Nitra AJ TOTO JE UMENIE zviditeľňuje verejnosťou prehliadané alebo úplne zabudnuté diela vizuálneho umenia a architektúry vo verejnom priestore mesta – sochy, pomníky, reliéfy, mozaiky alebo nástenné maľby, budovy, architektonické komplexy, kostoly, cintoríny. Tieto diela označuje špeciálnym pútačom s charakteristickým logom otvorenej dlane a s krátkym textom, ktorý dielo predstavuje okoloidúcim.

Projekt AJ TOTO JE UMENIE vznikol na pôde asociácie v roku 2014, pričom každý rok pribúdajú nové označené diela v spolupráci s odborníkmi. Spočiatku s ľuďmi z projektu Bunka pre súčasnú kultúru, za ktorý s Asociáciou Divadelná Nitra spolupracoval výtvarník Daniel Dida. Druhý a nasledujúce ročníky sa už niesli v spolupráci s kulturológom Jurajom Novákom a historikom umenia Richardom E. Pročkom, ktorí sa stali novými kurátormi projektu. Od roku 2019 na projekte participujú pod značkou Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z.

Cieľom projektu AJ TOTO JE UMENIE  je rozvíjať vedomie verejnosti o kultúrnych hodnotách, podporovať kultúrny turizmus a cestovný ruch, prispieť k znovuobjaveniu identity mesta a jej obyvateľov. Projekt vyzdvihuje hodnotu, význam a jedinečnosť samotného diela, ako aj autorov diela a ich prínos. K vizuálnym inštaláciám pribudli v roku 2020 náučné videoprechádzky. V roku 2022 vznikla samostatná stránka AJ TOTO JE UMENIE, ktorá obsahuje zatiaľ 43 objektov, a predovšetkým – vďaka získanému regionálnemu grantu – sa podarilo vymeniť staré nosiče vo verejnom priestore za nové. V procese je aj príprava aplikácie.

Prezrite si objekty, ktoré sme označili v doterajších rokoch trvania projektu, TU. Zároveň si môžete jednoducho stiahnuť mapu s vyznačenými miestami, kde sa predmetné umelecké diela nachádzajú.

Projekt iniciovala a realizuje: Asociácia Divadelná Nitra v spolupráci s Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z.
Idea: Slavka Civáňová, Darina Kárová
Logo: Tomáš Vicen
Texty a grafická úprava: Juraj Novák, Richard E. Pročka
Spolupráca: Anna Šimončičová, Slavo Rezník, Soňa Bellérová, Husar dekor, Martin Lukáč

Podpora