Bytový dom 101A s reliéfnou stenou

Štúrova ul. 14 a 16

1959 – 1966

architekt
Michal Maximilián Scheer
sochár
Tibor Bartfay

Koncom 50. rokov sa začalo s realizáciou odvážneho projektu bytového domu architekta Michala Maximiliána Scheera. Stojeden bytov stojí na rade železobetónových pilierov, ktoré sa smerom nadol zužujú tak, že už pri výstavbe vyvolávali u odborníkov dojem vážneho statického rizika.
Na časti pilierov na prízemí je inštalovaná 14 metrov dlhá dekoratívna stena z betónu a hutníckeho skla. Jej autorom je nitriansky sochár Tibor Bartfay. Výrazovo silný abstraktný reliéf vychádza z aktuálneho sochárovho záujmu o štrukturálnu abstrakciu, resp. informel.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020