Bytový dom Triangolo

Spojovacia ul. 8

2008

architekti
Ivan Matušík, Sebastian Nagy

Je dielom jedného z najvýznamnejších architektov na Slovensku Ivana Matušíka a mladého architekta Sebastiana Nagya. Hlavnými inšpiračnými prvkami vzniku stavby boli Nitrianska pahorkatina, Zobor a meander rieky Nitry. Prírodné dominanty mesta sa stretli, aby pomohli vzniku architektonickej dominanty. Výraznú úlohu zohrala, samozrejme, parcela, na ktorej stavba vznikala a ktorá predurčila jej netypický pôdorys. Materiálové riešenie v konečnom výsledku podčiarklo zámer autorov.

Zdroj: www.snaatelier.sk