Československý Červený kríž

Vajanského ul. 7

1931

architekt
František Lydie Gahura

Pre Spolok Československého Červeného kríža v Nitre naprojektoval novú budovu približne v rokoch 1929 až 1930 český architekt František Lydie Gahura (1891 – 1958), ktorý bol hlavným architektom mesta Zlín a tvorcom charakteristickej modernej architektúry obuvníckeho podniku Tomáša Baťu.
Vnútorný organizmus budovy bol navrhnutý prioritne ako funkčný, podľa požiadaviek inštitúcie, ktorej mala budova slúžiť. Architekt pri dimenzovaní jednotlivých priestorov zohľadnil ich budúce využitie. Výsledné dispozično-priestorové usporiadanie sa priamo odzrkadlilo v skladbe architektonických hmôt objektu v zmysle princípov pravdivosti architektúry. Budova je zložená z dvoch dvojpodlažných, rozdielne vysokých blokov, medzi ktoré je vsadená schodisková veža s hlavným vchodom na prízemí a s charakteristicky zaobleným plášťom. Architekt Gahura zároveň navrhol priestory tak, aby boli ideálne orientované na jednotlivé svetové strany.
V projekte využil najmodernejšie materiály a technologické postupy výstavby, čo sa prejavilo najmä v železobetónovom skelete.
Priestory Červeného kríža boli presvetlené cez veľkorysé okná. Časť zaoblenia schodiskovej veže tvorila sklenená stena, cez ktorú sa presvetľoval schodiskový priestor. Žiaľ, pri rekonštrukcii boli okná vymenené a ich náhrady ublížili celkovému architektonickému výrazu.
Poschodie novej budovy ČČK slúžilo od roku 1932 ako sídlo Okresného detského domova pre siroty a opustené deti. V druhej polovici 20. storočia sa v budove na niekoľko desaťročí usídlila poliklinika. V súčasnosti ju vlastní nástupnícka organizácia pôvodného majiteľa, Slovenský Červený kríž. Podľa slovenského historika architektúry Matúša Dullu je budova po asanácii vily Dr. Sázela v Trenčíne (2005) jedinou známou a dodnes stojacou realizáciou architekta Gahuru na území Slovenska. Možno ju považovať za najvýznamnejší funkcionalistický objekt na území mesta Nitry a jeden z najvýznamnejších prejavov funkcionalistickej architektúry na Slovensku. Od roku 2018 je národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020