Dom Kollmannovcov - „Vila K“

Kmeťkova ul. 22

1934

architekt
Oskar Singer

Tento dom naprojektoval pre manželov Fritza a Etelu Kollmannovcov v roku 1934 architekt Oskar Singer. Pri jeho navrhovaní sa riadil princípmi, ktoré už v 20. rokoch sformuloval Singerom obdivovaný svetoznámy francúzsky architekt Le Corbusier. Veľká časť domu bola pôvodne vysunutá vo výške prvého poschodia na stĺpoch. Schodiskom vo veži je sprístupnený byt aj strešná terasa. Môže byť prekvapujúce, že tento na pohľad veľký rodinný dom je navrhnutý na pohodlný život páru, nanajvýš trojčlennej rodiny. K celkovému výrazu významne prispievajú aerodynamické zaoblenia nároží, ktoré mali byť podľa pôvodných plánov ešte výraznejšie.
Dom Kollmannovcov, nazývaný aj Vila K, bol ako hodnotný funkcionalistický objekt v roku 2011 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Od roku 2018 jeho súčasní majitelia realizujú citlivú komplexnú obnovu.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2021