Dom Maxa Schurmanna

Vikárska ul. 2

1932

staviteľ
Ján Tomaschek

Nitriansky staviteľ Ján Tomaschek naprojektoval bytový dom pre maliara Maximilána Schurmanna podľa najnovších trendov v architektúre. Dom má železobetónovú skeletovú konštrukciu, jednoduché fasády, ktoré sú členené iba funkčne rozmiestnenými oknami, a ploché strechy, z ktorých jedna bola ešte donedávna priestrannou terasou. Schurmann študoval maľbu na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Ešte počas štúdií sa ako jeden z mála slovenských umelcov dostal do osobného kontaktu s obdivovaným impresionistom Claudom Monetom, ktorého navštevoval v jeho dome v Giverny. V záhrade tohto domu vytvoril niekoľko impresionistických plátien. Tento novátorský spôsob maľby doslova „importoval“ na Slovensko. Nejedno zo Schurmannových plátien vzniklo práve na strešnej terase nitrianskeho domu, kam sa vychádzalo z majstrovho ateliéru na najvyššom podlaží. Dom časom zmenil podobu vplyvom nekoncepčných a nekvalitných stavebných úprav.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020