Fabrika Ferrenit

Mostná ul. 13

1911 – 1913

architekt
neznámy

Továrenský areál tzv. Ferenitky je príkladom typickej industriálnej architektúry z prelomu 19. a 20. storočia. Podnik Ferrenit, pre ktorý vznikol, sa zameriaval na spracovanie azbestovej bridlice a výrobu azbestocementovej strešnej krytiny. Založil ho úspešný nitriansky podnikateľ Adolf Kramer, ktorý už podnikal v drevospracujúcom priemysle a pivovarníctve. V období prvej Československej republiky mal podnik do 150 zamestnancov. Po 2. svetovej vojne a znárodnení v roku 1948 sa výroba dokonca rozšírila do Mlynáriec a prebiehala plynule až do 90. rokov. Po privatizácii v roku 1995 firma postupne zanikla.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020