Farský kostol svätého Jakuba

dnešné Svätoplukovo námestie - NEEXISTUJÚCI OBJEKT

13. storočie

Približne v týchto miestach dnešného Svätoplukovho námestia stál Farský kostol svätého Jakuba Staršieho, postavený niekedy v 13. storočí. Kostoly zasvätené svätému Jakubovi stáli často na pútnických trasách do Santiaga de Compostela, keďže už v stredoveku sa verilo, že sú tam uložené jeho ostatky. História ani podoba kostola zatiaľ nie sú celkom jasné. Podľa kanonických vizitácií mal kostol od istého času údajne krížový pôdorys. Na najstarších zachovaných zobrazeniach mesta zo 17. a 18. storočia je zachytený v podobe, ktorá zrejme celkom nezodpovedala jeho skutočnému vzhľadu. Vieme, že v druhej polovici 18. storočia bol kostol obnovený vďaka Antonovi Grasalkovičovi. Aj jeho vynovenú podobu však zachytáva unikátna fotografia z 19. storočia už len čiastočne, pretože po požiari mesta vyhorený a už predtým staticky vážne narušený farský kostol v roku 1789 zbúrali a ponechali stáť len vežu. Pri búraní sa údajne zachovali len podzemné krypty. Vežu, na ktorej sa statické problémy postupne objavili tiež, zbúrali až v roku 1880. Kríž z jej vrcholu je dodnes osadený nad Jaskyňou svätého Svorada na Zobore. Na mieste sa dodnes nerealizoval archeologický výskum zameraný na odhalenie a preskúmanie pozostatkov kostola.

Zdroj: GERGELYI, Otmar. Nitra. Bratislava: Šport, 1969, s. 102 – 103; FOJTÍK, Juraj (ed.). Nitra. Bratislava: Obzor, 1977, s. 44; VONTORČÍK, Emil. Nitra starobylá a súčasná. Bratislava: Príroda, 1988, s. 59; KERESTEŠ, Peter. Najstaršia kniha mesta Nitry 1681 – 1693. Nitra: Mesto Nitra, 2019, s. 105 – 106.