Kino Palace

Radlinského ul. 9

1925 – 1926

architekt
Friedrich Weinwurm

Kino Republika, ako sa spočiatku nové kino nazývalo, bolo postavené z iniciatívy Prvej slovenskej filmovej spoločnosti Limbora v Bratislave, ktorá si na tento projekt povolala špičkového architekta Friedricha Weinwurma. Stavbu zrealizoval s niekoľkými úpravami oproti jeho projektu miestny staviteľ Ignác Weil, otec úspešného výtvarníka Shragu Weila. Vo svojej podstate jednoduchá budova pozostáva z kinosály, zo vstupných priestorov, z dlhej chodby pozdĺž sály s oknami orientovanými do ulice a z premietacích a obslužných priestorov na poschodí.
V roku 1930 sa stal prevádzkovateľom kina podnikateľ Július Stark, vďaka ktorému bolo kino uspôsobené na premietanie zvukových filmov ako prvé na území Slovenska. Prvým bol americký filmový muzikál Spievajúci blázon (The Singing Fool).
Budovu kina upravili v 40. rokoch a v roku 1957 prešla zásadnou prestavbou. Kino vtedy dostalo názov Moskva. Prebudovaný bol čiastočne interiér a celé priečelie, kde okrem premurovania vstupov a okien zastavali aj ustúpenú časť fasády na poschodí.
V kine sa prestalo premietať v roku 2006 a bolo zaradené do prebytočného majetku mesta. V roku 2019 prebehla architektonická súťaž na jeho rekonštrukciu, kde bol základnou podmienkou citlivý návrat k pôvodnému konceptu Friedricha Weinwurma. Rekonštrukcia je súčasťou realizácie projektu Kreatívneho centra Nitra.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020