Plastika Klas, areál SPU v Nitre (pred FEM)

Trieda Andreja Hlinku 2

1984

sochár
Štefan Belohradský

Štefan Belohradský (1930 – 2012) patrí k slovenským sochárom, ktorí sa na prelome 50. a 60. rokov vydali cestou zjednodušovania tvaru až k čistým vyabstrahovaným biomorfným alebo geometricko-architektonickým formám. Jeho konštruktivistické postupy vyvrcholili vo figúrach skomponovaných z vrstvených kovových plátov, v niektorých prípadoch pohyblivých, ktoré sledovali premeny tvaru a svetla. Okrem komorných prác vytvoril Štefan Belohradský aj napriek nepochopeniu zo strany totalitnej vládnej moci, ktorá presadzovala v rámci kultúrnej politiky oficiálny socialistický realizmus, niekoľko veľkých plastík do verejného priestoru. Jednou z nich je kinetická plastika Klas, ktorá vznikla v roku 1984 pre areál vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020; Bajcurová, Katarína. Slovenské sochárstvo 1945 – 2015. Socha a objekt. Bratislava: Slovart, 2017.