Kolónia župných domov

Misionárska ul. 1 – 25

1928 – 1929

architekt
František Krupka

František Krupka naprojektoval v roku 1927 na základe štátnej objednávky súbor bytových domov pre župných úradníkov na svahoch nitrianskej Kalvárie. Pod dohľadom Správy stavby Kolónie župných obytných domov ho dokončili v roku 1929.
V prvých troch radoch sú striedavo rozmiestnené štvorbytové domy a v najvyššej úrovni súbor ukončuje najvyššie postavená trojpodlažná bytovka s piatimi vchodmi. Komplex poskytoval štandardné jednoizbové byty, no bez samostatných kúpeľní. Spolu s práčovňou boli umiestnené v suteréne ako spoločné pre všetkých obyvateľov vchodu.
Architektúra súboru je zjednodušená, bez zbytočnej dekoratívnej výzdoby, no architekt dbal na celkovú symetriu súboru aj jednotlivých domov. Vybranými architektonickými prvkami zvýraznil kľúčové časti architektúry tak, aby vyzdvihol jej anatómiu, či už ide o zvýraznenie vstupnej časti prelamovaným portálom z neomietnutej tehly, jednoduché rímsy, ktoré podčiarkujú tvaroslovie fasád a združujú okná, alebo atiky priečelí, ktoré pri čelnom pohľade vytvárajú dojem kompozície prostých kubických objemov.
Kolónia župných domov je premysleným autonómnym urbanistickým celkom, ktorý sa po výstavbe vznášal nad mestom s historickou architektúrou ako fantazijná vidina ideálneho mesta budúcnosti. V roku 1998 ju vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020