Kostol svätého Michala Archanjela

Na Vŕšku 1

asi 1739

architekt
neznámy

Kostol svätého Michala Archanjela je rozmermi neveľká sakrálna stavba, ktorej výstavbu inicioval vtedajší nitriansky richtár Lukáš Brezovič na pamiatku prekonanej morovej epidémie. Postavený bol pravdepodobne v roku 1739 na nízkom pahorku Dolného mesta, tzv. Vŕšku. K tejto menšej jednoloďovej barokovej stavbe s poloblúkovou svätyňou pristavali v 18. storočí sakristiu a podľa niektorých prameňov sa nad strechou týčila neveľká drevená zvonica. Stavby sa dotkli dve zásadné obnovy. Prvú inicioval na konci 19. storočia biskup Imrich Bende. Druhá sa uskutočnila na popud prepošta Kolomana Szmidu v 30. rokoch 20. storočia. Vtedy bol kostol zmodernizovaný a v interiéri pribudol nový oltár z ónyxu, travertínu a mramoru. Naň osadili starší barokový oltárny obraz, znázorňujúci svätého Michala Archanjela, ktorý víťazne premáha zlé sily. Na barokovej klenbe pribudol výjav Krst Krista od nitrianskeho maliara Edmunda Massányiho. Kovotepec, zlatník a sochár Elemír Jozef Mészáros vytvoril pre kostol pamätnú tabuľu krstu biskupa Ottokára Rudolfa Prohászku a hodnotné liturgické nádoby a svietniky v štýle art-déco. Interiér od toho času rozohrávajú farbami vitráže od brnianskeho majstra Jana Říhu. V nike nad hlavným vstupom sa nachádza socha svätého Michala Archanjela, pripisovaná sochárovi Júliusovi Bártfayovi a po obvode kostola sú umiestnené výjavy Krížovej cesty, ktorú vytvoril takisto sochár Mészáros.
Kostol je od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020