Kostol svätého Štefana, kráľa

Párovská 2

12. storočie

Románsky kostol je podľa všetkého druhou najstaršou stojacou stavbou na území mesta. Stojí na základoch svojho predchodcu, pochádzajúceho pravdepodobne z 10. storočia. Zničili ho Turci, a tak bol v 18. storočí prestavaný. V 60. rokoch 20. storočia ho pri plošnej asanácii starej osady Párovce, ktorá predchádzala výstavbe nového sídliska, zachránili odborníci.
Na stredovekú etapu dejín Kostola svätého Štefana, kráľa neodkazujú len jeho viac než tisícročné základy, ale aj cenné fragmenty nástenných malieb v interiéri či štrbinové okienko svätyne. Kostol bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku už v roku 1963 a dodnes si zachoval starobylý ráz. V súčasnosti slúži gréckokatolíckej cirkvi.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020