Mestské divadlo

dnešné Svätoplukovo námestie - NEEXISTUJÚCI OBJEKT

1882 – 1883

architekt
Adolf Voyta

Nitrianska župa požiadala architekta Adolfa Voytu, aby pre nitriansky divadelný súbor, založený už v roku 1878, naprojektoval divadlo s profesionálnou scénou. Architekt nakoniec župe ponúkol upravený projekt neoklasicistického divadla, ktoré projektoval v roku 1881 pre svoje rodné mesto Pápa. V Nitre ho v rokoch 1882 až 1883 zrealizovala stavebná firma Graf és Feszty. Hlavnému priečeliu, obrátenému do námestia, dominoval mohutný portikus na štyroch mohutných pilieroch s klasickým trojuholníkovým tympanónom. Nad pozdĺžnou hmotou tzv. skriňového divadla sa dvíhal obslužný priestor nad javiskom, tzv. komín, s nízkou sedlovou strechou. V roku 1920 vypracoval architekt Klement Šilinger adaptáciu priestoru aj na premietanie filmov a v roku 1939 prešlo divadlo poslednou výraznejšou modernizáciou a menšou prestavbou. Jeho osud definitívne spečatilo bombardovanie Nitry 26. marca 1945. Budova bola síce poškodená, no zostala stáť. V povojnovom období ju namiesto rekonštrukcie asanovali. Divadlo dnes pripomínajú len dobové pohľadnice a fotografie. O jeho interiéri vypovedá neveľa zachovaných archívnych materiálov. Na jeho mieste stojí dnešné Divadlo Andreja Bagara v Nitre.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020