Mozaika internátu VŠP v Nitre

Štúrova ul. 3

1964

akad. maliar
Dezider Castiglione

Nový internát Vysokej školy poľnohospodárskej, ktorý projektovali architekti Milan Šavlík a Ferdinand Seják v roku 1956, bol postavený v rokoch 1959 až 1963 na nábreží rieky Nitry zo strany mesta. Čelnú fasádu chlapčenského krídla internátu, za ktorou sa pôvodne nachádzali klubovne, dotvoril v roku 1964 veľkoplošnou tematickou sklenou mozaikou akademický maliar Dezider Castiglione. Ten sa okrem iného venoval aj tzv. tvorbe do architektúry, teda vytváraniu umeleckých diel priamo integrovaných do architektúry, alebo samostatných diel, vytvorených vo vzťahu k architektúre, ktorú mali dotvárať.
Ako prvý na Slovensku skúšal v tejto súvislosti sklobetónovú techniku, ktorú uplatnil aj v Nitre. Pod životodarným slnkom sa tu objavujú obrazy poľnohospodárskej práce, ale aj vedecko-výskumných aktivít. Ako uviedol vtedajší rektor Emil Špaldoň:
„Do súťaže prišlo mnoho návrhov, no mnohé sme museli odmietnuť. Žiadali sme, aby výzdoba zodpovedala charakteru vysokej školy ako poľnohospodárskej inštitúcie, ktorá vychováva ľudí a rozvíja vedu. Nakoniec vyhral Dezider Castiglione. Podľa našich požiadaviek vytvoril veľkoplošnú mozaiku, na ktorej je slnko ako energetický zdroj, premena energie cez rastlinnú výrobu, je na nej kombajn aj hovädzí dobytok, no aj mikroskop ako symbol vedy. Nepopustil, keď som sa ohradil, že slnko je všade na svete zlaté. A tak je na mozaike podľa umelcových predstáv slnko červené...“

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020; Zomrel autor mozaiky na Mladosti. In: Poľnohospodár, 2005, roč. 49, č. 12, s. 3.