Nitrianska ústredná banka

Štefánikova trieda 35

1904 – 1905

Architekt
neznámy

Budovu postavili podľa projektu neznámeho architekta pravdepodobne v rokoch 1904 až 1905 ako sídlo Nitrianskej ústrednej banky. Po zániku Rakúsko-Uhorska sa budova dostala do majetku meštianskej rodiny Dr. Mikuláša Cyrila Brežného, ktorý prenajal prízemie Sporiteľni mesta Uherské Hradiště pre Nitriansku župu. Kým na prízemí na pohľad úzkej a vysokej stavby bola umiestnená expozitúra, na vyšších podlažiach, usporiadaných vo výrazovo silnej trojkrídlovej kompozícii, bolo niekoľko bytov. Chodba za vstupnými dvermi sprístupňovala povedľa expozitúry schodisko na vyššie podlažia a zároveň umožňovala prejsť do záhrady za domom. Na prvom poschodí je vo vnútornom priestore medzi krídlami vytvorená presklená zimná záhrada s výhľadom do ulice.

Budova banky je hodnotným reprezentantom architektúry zo začiatku 20. storočia, ovplyvnenej secesiou a to predovšetkým v dekoratívnej výzdobe priečelia a umelecko-remeselných prvkoch architektúry. Od roku 2009 je národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: archív KPÚ Nitra