Obchodný dom Prior

Štefánikova trieda 48

1970 – 1974

architekti
Ivan Matušík a Pavol Lichard

V realizácii nitrianskeho obchodného domu Prior sa jednoznačne odráža architektonický jazyk slovenského architekta Ivana Matušíka. Tento projekt vznikol v rokoch 1967 až 1969 a je reprezentantom neskorej moderny a brutalizmu u nás. Vďaka železobetónovému skeletu mohol architekt nasadiť na presklený dvojpodlažný parter mohutný viacpodlažný blok s pásovými oknami charakteristickými pre predvojnový funkcionalizmus. Zdanlivé rozbitie tohto bloku na niekoľko častí je v skutočnosti rytmickým rozčlenením plášťa zvislými štrbinami na fasáde. Obchodný dom Prior bol obložený keramickým obkladom, pre Matušíka typickým, ktorý však začal v 90. rokoch pre nekvalitné osadenie postupne opadávať. Jedným z kľúčových prvkov budovy je mohutná železobetónová dvojúrovňová terasa, ktorá budovu obopína z troch strán a sprístupňuje ju z exteriéru prostredníctvom širokých nástupných schodísk a rampy pre motorové vozidlá.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020