Obytný súbor Párovce I

Štúrova ul.

1956 – 1963

architekt
Michal Maximilián Scheer

Architekt Michal Maximilián Scheer nadviazal pri navrhovaní obytného súboru na staršiu zástavbu bytových domov z 20. rokov 20. storočia na Štúrovej ulici, v susedstve budovy súdu. Architektúra bytových domov bola prevzatá od kolektívu architektov, ktorí v rovnakom období pod vedením Štefana Svetka projektovali zástavbu bratislavskej Ulice februárového víťazstva (dnešná Račianska ul.) a to vďaka novému konštrukčnému systému bytovej výstavby LB (liaty betón), založenému na paneloch odlievaných na mieste. Tento nový systém vytváral charakteristickú štvorcovú mriežku panelového skeletu, viditeľnú na fasádach. Do tejto mriežky sa jednoducho vkladali fasádne tufobetónové panely s odliatymi otvormi na okná a balkónové dvere.
Na južnej strane Štúrovej ulice navrhol architekt rad bytových domov komponovaných kolmo na ulicu, z ktorých každý má smerom do ulice vysunutý dvojpodlažný pavilón na rôzne zariadenia a prevádzky obchodu a služieb. Zástavbu severnej strany ulice utvára zase rad bytových domov komponovaných rovnobežne s ulicou s pavilónmi vsadenými medzi bytové domy. Štyri výškové bytové domy sídliska mali dopĺňať siluetu mesta pod Zoborom s Nitrianskym hradom a vežami viacerých kostolov. Jeden z nich bol postavený nad tzv. Rolfesovou baňou, pozostatkom po niekdajšej ťažbe kameňa, ktorá sa mala po revitalizácii stať oddychovým miestom so zeleňou a s prírodným kinom, čo sa však nerealizovalo.
Všetky bytové domy majú ploché strechy, ktorých koncové časti sa elegantne dvíhajú dohora. Súbor estetizujú aj ďalšie prvky. Štúrova ulica sa po výstavbe sídliska stala novou vstupnou triedou do mesta od západu – od Bratislavy a Trnavy.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020