Obytný súbor Predmostie

1956 – 1961

architekti
Michal Maximilián Scheer, Tibor Gebauer a Štefan Sojka

Sídlisko, ktoré architekti naprojektovali v rokoch 1954 až 1955, sa malo stať organickou súčasťou historického mestského jadra; vonkajší rad bytových domov na nábreží rieky mal slúžiť ako vizuálna základňa pre Nitriansky hrad pri pohľadoch na mesto zo severovýchodu.
Obytný súbor je zostavený z normatívnych stavebných typov bytových domov železobetónovej konštrukcie s fasádnou úpravou v duchu diktovaného socialistického realizmu. Z urbanistického hľadiska je súbor určený dvoma osami – Mostnou ulicou ako osou komunikačnou, ktorá mala charakter akcentovaného reprezentačného vstupu do mesta, a osou občianskej vybavenosti a zóny na kultúru a oddych, ktorá sa tiahla naprieč celým sídliskom kolmo na Mostnú ulicu. Projekt sa nakoniec realizoval len čiastočne. Vypadla plánovaná rozsiahla občianska vybavenosť, ktorá mala byť ukončená takými objektmi ako budova kina, rozhlasu či lodenice v Mestskom parku.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020