Okresná nemocenská poisťovňa

Štefánikova trieda 67

1937 – 1940

architekt
František Faulhammer

Český architekt František Faulhammer sa pri projektovaní budovy prioritne riadil jej budúcou funkciou. Obe hlavné krídla, usporiadané do pôdorysu v tvare písmena T, majú železobetónový skelet a sú kryté plochými strechami. Z východnej strany je komplex doplnený dvojpodlažným administratívnym blokom. Podlažia sú komunikačne „zosieťované“ schodiskami na koncoch jednotlivých krídel, na ktoré priamo nadväzujú priestranné chodby na všetkých podlažiach. Hlavné južné priečelie má hlavný vchod zdôraznený nástupným schodiskom, železobetónovou markízou a rozmernými oknami nad ňou. Budovu obnovili a v roku 1996 adaptovali pre potreby FF UKF v Nitre. Od roku 1997 je národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020