Plastika pre sídlisko Párovce II

na rohu Ďurkovej a Mariánskej ul. (oproti Lídlu)

1969

sochár
Ladislav Gajdoš
architektonická spolupráca
Gabriel Strážovec

Sídlisko Párovce II, postavené v rokoch 1961 až 1968, výtvarne dotvoril plastikou aj sochár Ladislav Gajdoš. Šesť kamenných blokov, komponovaných v rade vedľa seba, má výlučne dekoratívnu funkciu. Zaujme tak rytmom opakujúceho sa základného tvaru v minimálnych proporčných obmenách, ako aj variáciami abstraktného reliéfu na čelných plochách blokov.
Aj toto výtvarné dielo, tak ako mnohé iné vo verejnom priestore mesta, predstavuje dobové úsilie vytvárať kultúrny priestoru na život v socialistickej spoločnosti. Podobné diela reprezentovali kultúrnu politiku totalitného štátu prostredníctvom zákonnej úpravy, nazývanej aj Hlava 5, vďaka ktorej sa umenie stalo povinnou súčasťou verejnej výstavby.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020