Pomník Červenej armády

Štefánikova trieda 69 (pred budovou Okresného úradu)

1959 – 1960

sochár
Tibor Bartfay
architektonická spolupráca
Lívia Móryová

Pomník Červenej armády stojí na rozľahlej ploche pred budovou bývalého krajského národného výboru, postavenou v roku 1956 v duchu socialistického realizmu. V zhode s tým vyrvoril v roku 1959 sochár Tibor Bartfay ako súčasť nového pomníka bronzovú podobizeň červenoarmejca. Bartfay nadviazal na sochárske dotvorenie bratislavského Slavína (1957 – 1960), na ktorom sa podieľal a kde vytvoril podobného víťazného červenoarmejca jeho priateľ Alexander Trizuljak. Víťazne vztýčená ruka s prevesenou helmou je priamočiarym vyjadrením rozhodujúceho víťazstva Červenej armády, ktorú anonymný vojak zastupuje. Priestorový plán pomníka zdôrazňujú dve ohniská s nápisovými tabuľami, symetricky umiestnenými v popredí. Hoci námestie nie je administratívne uznané, pomník Červenej armády zostal a miestu naďalej prepožičiava zvláštny pietny a hodnotový status.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020