Pomník padlým vo Veľkej vojne

Mestský park na Sihoti

1917 – 1918

sochár
Sándor Finta

Pomník vytvoril v našom prostredí stále málo známy sochár Sándor Finta, ktorý sa počas 1. svetovej vojny ako vojak zranený na balkánskom fronte dostal do nitrianskych kasární. Sochárskemu umeniu sa začal učiť v Budapešti. Potom študoval sochárstvo vo Florencii u Adolfa Hildebrandta a v Paríži u Augusta Rodina. Pomník odhalili 29. septembra 1918, čiže ešte počas vojny. Spočiatku teda nepripomínal minulé udalosti, ale v relatívne pokojnom prostredí jedného zo župných miest Uhorska sprítomňoval tragiku udalostí, ktoré sa v tom čase odohrávali na vzdialených frontoch. Súsošie je postavené na rozhodujúcom kontraste pevného postoja a pokojného milostivého výrazu Božieho Syna s chabnúcim telom vojaka v bolestnom smrteľnom kŕči. Proti pominuteľnému pozemskému životu stojí Kristus s prísľubom večného života. Obraz Spasiteľa zachytávajúceho v náručí telo smrteľne raneného vojaka je zároveň metaforickým obrazom prijatia duše hrdinu ako najvyššej odmeny za jeho obetu vlasti. Pomník je od roku 2016 národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020