Poštárska kolónia

ulice Hospodárska, Nécseyho a Dobšinského

1923 – 1924

architekt
Václav Jiránek

Obytnú štvrť na úpätí Zobora naprojektoval architekt Václav Jiránek pre zamestnancov nitrianskeho poštového a telegrafného úradu. Uplatnil pritom tri varianty rodinných domov. Vychádzal z tradičných staviteľských princípov, pri ktorých kládol dôraz na orientáciu spoločenských priestorov do ulice. Svoje tradicionalistické zmýšľanie potvrdil aj historizujúco poňatou výzdobou fasád. Domy sú ozvláštnené drobnými rizalitmi, odlíšenými od ostatných častí odhaleným tehlovým murivom. Pomocou nich architekt na vybraných miestach zväčšil a ozvláštnil inak prostú pravouhlú dispozíciu. V súčasnosti nie je tento obytný súbor pamiatkovo chránený, a tak ho nenávratne poškodzujú neraz veľmi nevhodné stavebné aktivity majiteľov jednotlivých domov.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020