Poštový a telegrafný úrad

Svätoplukovo námestie 2

1929 – 1931

architekt
Josef Marek
spolupráca
Vladimír Melichar

Projekt nitrianskej pošty vypracoval v roku 1928 český architekt Josef Marek v spolupráci s architektom Vladimírom Melicharom z Ministerstva pôšt a telegrafov.
Budovu skomponoval ako dva celky podľa funkcie, teda ako dvojpodlažný vybavovací blok pre verejnosť, orientovaný do námestia, a väčšiu trojkrídlovú prevádzkovú časť, ktorá stojí v pohľade od námestia hneď za ním.
Využitý železobetónový skelet umožnil, aby architekt použil vo fasádach vybavovacej časti budovy rad rozmerných oceľových okien. V jej hlavnom priečelí dokonca vložil medzi nosné železobetónové piliere ľahké oceľové fasádne panely s čiernymi sklami. Dnes ich pripomína na čierno natretá omietka.
Severným krídlom architekt Marek porušil pravouhlú skladbu budovy, keďže sa krídlo odkláňa na severovýchod v línii dnešnej Ulice Boženy Němcovej. To narúša celkovú symetriu a pri pohľade z námestia vyvoláva charakteristický vzhľad kompozície vychýlenej z osi.
Napriek snahám o rekonštrukciu v 90. rokoch 20. storočia zostala budova dodnes v pôvodnom stave. Čiastkové adaptačné úpravy celkovému vzhľadu budovy skôr uškodili. Budova je od roku 1997 národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020