Fontána Radostné materstvo

areál Fakultnej nemocnice Nitra (pred pavilónom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky), Špitálska 6

1959 – 1961

sochár
Ludwik Korkoš

Súsošie Radostné materstvo vytvoril Ludwik Korkoš (1928 – 1992) ako súčasť fontány nového pavilónu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia vtedajšieho Okresného ústavu národného zdravia v Nitre. Sochár patrí ku generácii, ktorá vstúpila na scénu na prelome 40. a 50. rokov. Známy je predovšetkým silne geometricky štylizovaným jazykom, výrazne inšpirovaným slovenskou ľudovou tematikou a tvorbou. Tie sa stali dominantnými v celej jeho tvorbe. Plastiky nitrianskeho súsošia sa však z tohto jazyka vymykajú. Patria do raného obdobia autorovej tvorby, v ktorom konkrétnu podobu matky s dieťaťom nahradil zjednodušenou alegorickou figúrou s cieľom poeticky vyjadriť tému. Pod súčasný havarijný stav diela sa podpísal nielen dobový experiment s patinovaným epoxidom ako lacnejšou náhradou bronzu, ale aj dlhodobo zanedbávaná údržba fontány.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020; Ševčíková, Zuzana. Ludwik Korkoš. Bratislava: Tatran, 1985.