Sochársky park ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

Vajanského ul. 1

2015 – 2019

projekt
Bartfay medzi nami

Meno slovenského sochára a nitrianskeho rodáka Tibora Bartfaya dnes často spájame hlavne so sochárskou výzdobou priestorov Divadla Andreja Bagara alebo so zatracovanou monumentálnou sochou V. I. Lenina. Odhliadnuc od doby, v ktorej tvoril, patrí medzi najkvalitnejších slovenských sochárov a jeho meno sa spája s viacerými dnes už zabudnutými dielami, ktoré boli v minulých desaťročiach osadené v Nitre. Medený kvet, Siréna či Reč hudby vytvoril Bartfay pre sídlisko Chrenová a patria medzi jeho najhodnotnejšie práce, ktoré vznikli vďaka spolupráci a silnému priateľstvu sochára s architektom sídliska Michalom Maximiliánom Scheerom. Po roku 1989 boli jeho sochy aj pre zlý technický stav zo sídliska postupne odstránené. V rokoch 2015 a 2016 iniciovala Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre projekt Bartfay medzi nami zameraný na návrat týchto zabudnutých a zničených sôch do verejného priestoru. Zreštaurované originály sa dnes nachádzajú v areáli školy, Reč hudby sa v rámci tohto projektu v kópii vrátila na sídlisko Chrenová.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020