Štátna obchodná škola a nová štvrť Nitry

ulice Cintorínska, Štúrova, Osvaldova, Vajanského a Krátka

1922 – 1931

architekti
František Krupka a Klement Šilinger

Budovu Štátnej obchodnej školy v Nitre v roku 1922 naprojektoval český architekt František Krupka. Návrh sa niesol v duchu umierneného klasicizujúceho prúdu moderny. Úrad ministra s plnou mocou pre správu Slovenska dal však ako investor projekt dopracovať vlastnému zamestnancovi, českému architektovi Klementovi Šilingerovi. Ten školskú budovu upravil do rondokubistickej podoby. Najmä na fasádach pribudli charakteristické oblúkové, valcové a guľové architektonické prvky, ktoré urobili priečelia školy členitejšími a plastickejšími.
František Krupka potom na objednávku mesta naprojektoval aj susedný nárožný bytový dom a pokračoval na Štúrovej ulici rozsiahlym štátnym bytovým domom so štvorcovým nádvorím. Všetky budovy tvoria architektonicky kompaktný celok, ktorý aspoň čiastočne pomohol vyriešiť vážnu bytovú krízu po vojne. O výstavbu tejto štvrte sa významne zaslúžil vtedajší mešťanosta a neskorší starosta mesta Nitry Karol Cobori. Výstavba štvrte pokračovala do začiatku 30. rokov druhým a tretím mestským bytovým domom, ktoré stoja na dnešných uliciach Vajanského, Osvaldovej a Hollého. Medzi nimi postavili v rokoch 1930 až 1931 aj budovu Československého Červeného kríža, ktorú projektoval známy český architekt František Lydie Gahura. Je zaujímavé, že na výstavbu pozdĺž štvrte v 60. rokoch do veľkej miery nadviazal architekt Michal Maximilián Scheer projektom nového obytného súboru Párovce.
Budova Štátnej obchodnej školy v Nitre je od roku 2012 národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020