Štátna odborná hospodárska škola

Hospodárska ul. 7

1931 – 1932

architekt
Jiří Grossmann

Český architekt Jiří Grossmann projektoval v architektonickej dvojici s Aloisom Balánom predovšetkým v Bratislave. Výnimočne navrhol v rokoch 1929 až 1931 modernú budovu Štátnej odbornej hospodárskej školy pre Nitru. Kultivovaný architektonický výraz trojkrídlovej budovy charakterizujú predovšetkým fasády bez ozdôb, ktoré sú členené iba jednoduchými, pravouhlo komponovanými okennými otvormi a vstupmi.
Zvláštnu pozornosť si zaslúžia rozmerné skladacie okná študovne a jedálne na prízemí internátneho krídla, a to predovšetkým pre dômyselne konštruované oceľové rámy. Dnes patrí budova Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, vďaka ktorej prešla v rokoch 2014 až 2015 úspešnou a citlivou pamiatkovou obnovou. Od roku 1998 je národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020