Synagóga ortodoxných

pôvodne ul. Pri synagóge, dnešné Párovce - NEEXISTUJÚCI OBJEKT

1818, prestavba 1903

architekt
Lipót Baumhorn

Novú klasicistiskú synagógu ortodoxných postavili v Párovciach v roku 1818 hneď vedľa starej, ktorá prestala vyhovovať z kapacitných dôvodov. V roku 1903 ju upravili podľa projektu architekta Lipóta Baumhorna, ktorý o niekoľko rokov navrhol aj druhú nitriansku synagógu pre neológov. Hlavný modlitebný priestor ortodoxnej synagógy mal korýtkovú klenbu na mohutných pilieroch, ktoré zároveň na troch stranách niesli aj tribúnu pre ženy, ezrat hašim. Synagógu presvetľovali veľké oblúkovo ukončené okná. Celý interiér bol bohato zdobený ornamentálnou nástennou maľbou. Pred hlavným vchodom do synagógy bolo vyvýšené závetrie s dvoma schodiskami. Na tribúnu viedlo samostatné schodisko v prístavbe pripomínajúcej vežu. Po vysťahovaní židov počas vojnovej Slovenskej republiky zostala synagóga opustená. Podľa správ ju značne poškodili vojnové udalosti. V roku 1948 požiadal národný výbor o súhlas na jej zbúranie Povereníctvo školstva a osvety, ktoré ho aj udelil, čím spečatil jej osud. Synagóga ortodoxných stála približne 120 metrov juhozápadne od Kostola svätého Štefana, kráľa, v jednej z bočných uličiek napojených na Párovskú ulicu.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020