Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2

1961 – 1966

architekti
Vladimír Dedeček a Rudolf Miňovský

Architekti Vladimír Dedeček – Rudolf Miňovský pripravovali od roku 1955 spoločne projekt výstavby areálu v centre mesta Nitry. Napokon sa podarilo presadiť nové umiestnenie na ľavom brehu rieky Nitry a kolégium rektora si nakoniec vypralo projekt prepracovaný architektom Dedečkom. V uvoľňujúcom sa politickom režime mal možnosť sledovať vývin architektúry na Západe, absorbovať získané podnety a formovať tak vlastné architektonické myslenie. Okrem iného ho oslovila možnosť dodávať architektúre jedinečný silný zapamätateľný výraz a zároveň v tom čase sa rozvíjajúca škrupinová či šošovkovitá železobetónová konštrukcia, ktorú uplatnil v prípade veľkej školskej auly.
Aula sa nachádza v osi Štúrovej ulice predĺženej cez rieku. Spolu s deväťpodlažným rektorátom je spoločnou podnožou spojená do zvláštneho celku. Má priemer 37 metrov a kapacitu 600 miest. Vďaka svojmu tvaru umožňuje usporiadať sedenie stupňovito po obvode kruhovej centrálnej plochy ako v aréne alebo amfiteátri. Jej kupola má priznané rebrovanie, usporiadané do hviezdicovitého obrazca. Pásové okno po obvode auly privádza svetlo, ponúka priehľady na mesto a areál školy a vizuálne oddeľuje kupolu od dolnej časti auly.
Tri sedempodlažné pavilóny, patriace trom teoretickým pracoviskám – agronomickému, zootechnickému a technickému –, sú kolmo napojené na priebežnú komunikačnú os – presklenú spojovaciu chodbu, ktorá vychádza z bloku s rektorátom a aulou. Túto pavilónovú schému doplnil architekt o rad špecificky formovaných posluchární, takisto napojených kolmo na os priebežnej chodby z oboch jej strán.
Komplex Vysokej školy poľnohospodárskej, dnešnej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, bol v roku 2014 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Vedenie školy sa k starostlivosti o hodnotný komplex stavia s príkladnou ohľaduplnosťou a usiluje sa o postupnú citlivú obnovu.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020