Žabia fontána

Mestský park na Sihoti

1935

sochár
Július Bártfay

Fontána v Mestskom parku vznikla v roku 1935. Komponovaná je na pôdoryse zloženom zo štvorlístka a z centrálneho štvorca. Autorom plastík je nitriansky rodák, sochár Július Bártfay, ktorý patrí do úzkeho kruhu zakladateľov moderného slovenského sochárstva. Okrem štyroch žiab v rohoch fontány vytvoril pravdepodobne aj ústrednú plastiku ryby, ktorá však z fontány z neznámych príčin zmizla už niekoľko rokov po jej dokončení. Neskôr ju nahradilo umelé skalné bralo a nakrátko sa v nej objavila aj neznáma plastika chlapca s chytenou rybou od neznámeho autora. V súčasnosti sú fontána i plastiky žiab v pomerne zlom stave.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020