Židovský cintorín

Braneckého ul.

S vyše piatimi tisíckami hrobov a so značnou rozlohou je jedným z najväčších a najzachovalejších židovských cintorínov na Slovensku s viac ako 250-ročnou históriou. Na náhrobných pomníkoch sú vytesané osudy významných občanov, ale i jednoduchých pracovitých ľudí. Jedinečnou pamiatkou v ortodoxnej časti cintorína je hrob vynikajúceho učenca a zázračného rabína Ezechiela Banetha.
V minulosti bol cintorín tehlovým múrom rozdelený na ortodoxnú a neologickú časť. Počas 2. svetovej vojny bol značne poškodený. V ortodoxnej časti cintorína sa nachádza pamätník obetiam holokaustu, venovaný pamiatke viac ako 6 000 židovských obyvateľov Nitry a okolia, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Pomník je miestom každoročnej spomienkovej tryzny za obete holokaustu.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020