reznick

Dom Maxa Schurmanna

Dom Maxa Schurmanna

Dom Maxa Schurmanna

Vikárska ul. 2

1932

staviteľ
Ján Tomaschek

Nitriansky staviteľ Ján Tomaschek naprojektoval bytový dom pre maliara Maximilána Schurmanna podľa najnovších trendov v architektúre. Dom má železobetónovú skeletovú konštrukciu, jednoduché fasády, ktoré sú členené iba funkčne rozmiestnenými oknami, a ploché strechy, z ktorých jedna bola ešte donedávna priestrannou terasou. Schurmann študoval maľbu na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Ešte počas štúdií sa ako jeden z mála slovenských umelcov dostal do osobného kontaktu s obdivovaným impresionistom Claudom Monetom, ktorého navštevoval v jeho dome v Giverny. V záhrade tohto domu vytvoril niekoľko impresionistických plátien. Tento novátorský spôsob maľby doslova „importoval“ na Slovensko. Nejedno zo Schurmannových plátien vzniklo práve na strešnej terase nitrianskeho domu, kam sa vychádzalo z majstrovho ateliéru na najvyššom podlaží. Dom časom zmenil podobu vplyvom nekoncepčných a nekvalitných stavebných úprav.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra
Dom Verőovcov

Dom Verőovcov

Dom Verőovcov

Kmeťkova ul. 11

1929

architekt
Jacques Oblatt

Hoci sa viedenské obdobie architekta Jacqua Oblatta nieslo v duchu doznievajúcej secesie, projekt luxusného rodinného sídla Verőovcov už podriadil, možno aj pod vplyvom kolegu Adolfa Loosa, plne účelnej modernej architektúre, očistenej od ornamentov. V Nitre bol dom Verőovcov jedným z prvých moderných domov. Dve nadzemné podlažia, každé s vlastnou terasou, rozdelil architekt na spoločenské prízemie s veľkou halou, s jedálňou, so salónom a poschodie so súkromnými izbami obyvateľov domu. Výškové rozohranie podlažnosti opäť odkazuje na Loosa a jeho architektonickú koncepciu, tzv. Raumplan, ktorá sa zakrátko rozšírila po Európe a ovplyvnila mnoho ďalších architektov. Architekt Oblatt navrhol v 30. rokoch aj vilu Sanssouci v Trenčianskych Tepliciach a židovskú školu v Leviciach – obe sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Jeho nitrianska realizácia je zanedbaná a postupne sa rozpadá.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra
Kino Palace

Kino Palace

Kino Palace

Radlinského ul. 9

1925 – 1926

architekt
Friedrich Weinwurm

Kino Republika, ako sa spočiatku nové kino nazývalo, bolo postavené z iniciatívy Prvej slovenskej filmovej spoločnosti Limbora v Bratislave, ktorá si na tento projekt povolala špičkového architekta Friedricha Weinwurma. Stavbu zrealizoval s niekoľkými úpravami oproti jeho projektu miestny staviteľ Ignác Weil, otec úspešného výtvarníka Shragu Weila. Vo svojej podstate jednoduchá budova pozostáva z kinosály, zo vstupných priestorov, z dlhej chodby pozdĺž sály s oknami orientovanými do ulice a z premietacích a obslužných priestorov na poschodí.
V roku 1930 sa stal prevádzkovateľom kina podnikateľ Július Stark, vďaka ktorému bolo kino uspôsobené na premietanie zvukových filmov ako prvé na území Slovenska. Prvým bol americký filmový muzikál Spievajúci blázon (The Singing Fool).
Budovu kina upravili v 40. rokoch a v roku 1957 prešla zásadnou prestavbou. Kino vtedy dostalo názov Moskva. Prebudovaný bol čiastočne interiér a celé priečelie, kde okrem premurovania vstupov a okien zastavali aj ustúpenú časť fasády na poschodí.
V kine sa prestalo premietať v roku 2006 a bolo zaradené do prebytočného majetku mesta. V roku 2019 prebehla architektonická súťaž na jeho rekonštrukciu, kde bol základnou podmienkou citlivý návrat k pôvodnému konceptu Friedricha Weinwurma. Rekonštrukcia je súčasťou realizácie projektu Kreatívneho centra Nitra.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra
Štátna odborná hospodárska škola

Štátna odborná hospodárska škola

Štátna odborná hospodárska škola

Hospodárska ul. 7

1931 – 1932

architekt
Jiří Grossmann

Český architekt Jiří Grossmann projektoval v architektonickej dvojici s Aloisom Balánom predovšetkým v Bratislave. Výnimočne navrhol v rokoch 1929 až 1931 modernú budovu Štátnej odbornej hospodárskej školy pre Nitru. Kultivovaný architektonický výraz trojkrídlovej budovy charakterizujú predovšetkým fasády bez ozdôb, ktoré sú členené iba jednoduchými, pravouhlo komponovanými okennými otvormi a vstupmi.
Zvláštnu pozornosť si zaslúžia rozmerné skladacie okná študovne a jedálne na prízemí internátneho krídla, a to predovšetkým pre dômyselne konštruované oceľové rámy. Dnes patrí budova Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, vďaka ktorej prešla v rokoch 2014 až 2015 úspešnou a citlivou pamiatkovou obnovou. Od roku 1998 je národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra
Obchodný dom Prior

Obchodný dom Prior

Obchodný dom Prior

Štefánikova trieda 48

1970 – 1974

architekti
Ivan Matušík a Pavol Lichard

V realizácii nitrianskeho obchodného domu Prior sa jednoznačne odráža architektonický jazyk slovenského architekta Ivana Matušíka. Tento projekt vznikol v rokoch 1967 až 1969 a je reprezentantom neskorej moderny a brutalizmu u nás. Vďaka železobetónovému skeletu mohol architekt nasadiť na presklený dvojpodlažný parter mohutný viacpodlažný blok s pásovými oknami charakteristickými pre predvojnový funkcionalizmus. Zdanlivé rozbitie tohto bloku na niekoľko častí je v skutočnosti rytmickým rozčlenením plášťa zvislými štrbinami na fasáde. Obchodný dom Prior bol obložený keramickým obkladom, pre Matušíka typickým, ktorý však začal v 90. rokoch pre nekvalitné osadenie postupne opadávať. Jedným z kľúčových prvkov budovy je mohutná železobetónová dvojúrovňová terasa, ktorá budovu obopína z troch strán a sprístupňuje ju z exteriéru prostredníctvom širokých nástupných schodísk a rampy pre motorové vozidlá.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra
Bytový dom 101A s reliéfnou stenou

Bytový dom 101A s reliéfnou stenou

Bytový dom 101A s reliéfnou stenou

Štúrova ul. 14 a 16

1959 – 1966

architekt
Michal Maximilián Scheer
sochár
Tibor Bartfay

Koncom 50. rokov sa začalo s realizáciou odvážneho projektu bytového domu architekta Michala Maximiliána Scheera. Stojeden bytov stojí na rade železobetónových pilierov, ktoré sa smerom nadol zužujú tak, že už pri výstavbe vyvolávali u odborníkov dojem vážneho statického rizika.
Na časti pilierov na prízemí je inštalovaná 14 metrov dlhá dekoratívna stena z betónu a hutníckeho skla. Jej autorom je nitriansky sochár Tibor Bartfay. Výrazovo silný abstraktný reliéf vychádza z aktuálneho sochárovho záujmu o štrukturálnu abstrakciu, resp. informel.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra
Pieta

Pieta

Pieta

Štúrova ul. 12 (pred Domom služieb)

1. polovica 19. storočia

autor
neznámy

Podoba Sedembolestnej Panny Márie, vyrastajúca zo staršej barokovej tradície a typická aj pre prvú polovicu 19. storočia, má svoju verziu aj v Nitre. Nitrianska Pieta má za sebou zaujímavú históriu a putovanie. Do konca 60. rokov stála na dnešnej Štúrovej ulici, no počas asanácie starej zástavby v súvislosti s výstavbou Domu služieb ju vyhodili na smetisko. Pred stratou a zabudnutím zachránila sochu pani Cecília Bógyová, ktorá ju previezla do vlastnej pivnice a tam ju ukryla. Po smrti záchrankyne Pietu umiestnili na jej hrob. Mesto Nitra sa v roku 2005 rozhodlo sochu obnoviť a o rok neskôr ju vrátilo na pôvodné miesto. Originál zreštauroval bratislavský reštaurátor Tomáš Kucman. Na hrob Cecílie Bógyovej umiestnili jeho vernú kópiu.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Umenie
Fabrika Ferrenit

Fabrika Ferrenit

Fabrika Ferrenit

Mostná ul. 13

1911 – 1913

architekt
neznámy

Továrenský areál tzv. Ferenitky je príkladom typickej industriálnej architektúry z prelomu 19. a 20. storočia. Podnik Ferrenit, pre ktorý vznikol, sa zameriaval na spracovanie azbestovej bridlice a výrobu azbestocementovej strešnej krytiny. Založil ho úspešný nitriansky podnikateľ Adolf Kramer, ktorý už podnikal v drevospracujúcom priemysle a pivovarníctve. V období prvej Československej republiky mal podnik do 150 zamestnancov. Po 2. svetovej vojne a znárodnení v roku 1948 sa výroba dokonca rozšírila do Mlynáriec a prebiehala plynule až do 90. rokov. Po privatizácii v roku 1995 firma postupne zanikla.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra
Pomník padlým vo Veľkej vojne

Pomník padlým vo Veľkej vojne

Pomník padlým vo Veľkej vojne

Mestský park na Sihoti

1917 – 1918

sochár
Sándor Finta

Pomník vytvoril v našom prostredí stále málo známy sochár Sándor Finta, ktorý sa počas 1. svetovej vojny ako vojak zranený na balkánskom fronte dostal do nitrianskych kasární. Sochárskemu umeniu sa začal učiť v Budapešti. Potom študoval sochárstvo vo Florencii u Adolfa Hildebrandta a v Paríži u Augusta Rodina. Pomník odhalili 29. septembra 1918, čiže ešte počas vojny. Spočiatku teda nepripomínal minulé udalosti, ale v relatívne pokojnom prostredí jedného zo župných miest Uhorska sprítomňoval tragiku udalostí, ktoré sa v tom čase odohrávali na vzdialených frontoch. Súsošie je postavené na rozhodujúcom kontraste pevného postoja a pokojného milostivého výrazu Božieho Syna s chabnúcim telom vojaka v bolestnom smrteľnom kŕči. Proti pominuteľnému pozemskému životu stojí Kristus s prísľubom večného života. Obraz Spasiteľa zachytávajúceho v náručí telo smrteľne raneného vojaka je zároveň metaforickým obrazom prijatia duše hrdinu ako najvyššej odmeny za jeho obetu vlasti. Pomník je od roku 2016 národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Umenie
Kostol sv. Štefana, kráľa

Kostol sv. Štefana, kráľa

Kostol svätého Štefana, kráľa

Párovská 2

12. storočie

Románsky kostol je podľa všetkého druhou najstaršou stojacou stavbou na území mesta. Stojí na základoch svojho predchodcu, pochádzajúceho pravdepodobne z 10. storočia. Zničili ho Turci, a tak bol v 18. storočí prestavaný. V 60. rokoch 20. storočia ho pri plošnej asanácii starej osady Párovce, ktorá predchádzala výstavbe nového sídliska, zachránili odborníci.
Na stredovekú etapu dejín Kostola svätého Štefana, kráľa neodkazujú len jeho viac než tisícročné základy, ale aj cenné fragmenty nástenných malieb v interiéri či štrbinové okienko svätyne. Kostol bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku už v roku 1963 a dodnes si zachoval starobylý ráz. V súčasnosti slúži gréckokatolíckej cirkvi.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra